Grundstück 245 – Altos

Grundstück: 400 m²
Preis: 150.000.000 GS

Grundstück 244 – Altos

Grundstück: 5000 m²
Preis: 400.000.000 GS

Grundstück 243 – Altos

Grundstück: 6 Hektar
Preis: 120.000 US $

Grundstück 242 – Altos

Grundstück: 5.400 m2
Preis: 270 Mio. PYG ≈ 34.500 EUR (je nach aktuellem Wechselkurs)

Grundstück 241 – San Bernardino

Grundstück:  16 HA
Preis: 263 Mio. PYG/HA ≈ 33.700 EUR pro HA (ja nach aktuellem Wechselkurs)

Grundstück 240 – San Bernardino

Grundstück: 7 HA
Preis: 263 Mio. PYG/HA ≈ 33.700 EUR pro HA (ja nach aktuellem Wechselkurs)

Grundstück 239 – Emboscada

Grundstück:  13 HA
Preis: 105 Mio. PYG/HA ≈ 12.800 EUR pro HA (ja nach aktuellem Wechselkurs)

Grundstück 337 – Ypacarai – Itaugua

Grundstück: 21 HA
Preis: 2.426 Mio. PYG ≈ 311.000,- EUR (je nach aktuellem Wechselkurs)

Grundstück 336 – Ypacarai – Pirayu

Grundstück: 2,3 HA
Preis: 273 Mio. PYG ≈ 35.000,- EUR (je nach aktuellem Wechselkurs)

Grundstück 335 – Atyra

Grundstück: 3,5 HA
Preis: 400 Mio. PYG ≈ 51.300,- EUR (je nach aktuellem Wechselkurs)

Grundstück 334 – Atyra

Grundstück: 72 HA
Preis: 5.670 Mio. PYG ≈ 727.000,- EUR (je nach aktuellem Wechselkurs)

Grundstück 233 – Atyra

Grundstück: 10 HA
Preis: 790 Mio. PYG ≈ 100.000,- EUR (je nach aktuellem Wechselkurs)

Grundstück 232 – Atyra

Grundstück: 10 HA
Preis: 840 Mio. PYG ≈ 108.000,- EUR (je nach aktuellem Wechselkurs)

Grundstück Altos – 231

Grundstück: 12 HA
Preis: 120.000,- Dollar

Grundstück Loma Grande – 230

Grundstück: 3614 m²
Preis: 210 Mio PYG ≈ 27.000 € (je nach aktuellem Wechselkurs)

Grundstück Altos – 229

Grundstück: 3,12 HA
Preis: 650 Mio. PYG ≈ 84.000 EUR (je nach aktuellem Wechselkurs)

Grundstück 226 – Altos

Grundstück: 4.600 m2
Preis:  273 Mio. PYG ≈ 33.400 EUR (je nach aktuellem Wechselkurs)

Grundstück 227 – Altos

Grundstück: 2.925 m2
Preis: 105 Mio. PYG ≈ 13.500 EUR (je nach aktuellem Wechselkurs)

Grundstück 228 – Altos

Grundstück: 5.000 m2
Preis: 105 Mio. PYG ≈ 13.500 EUR (je nach aktuellem Wechselkurs)

Grundstück 225 – Loma Grande

Grundstück: 3000 m²
Preis: 147 Mio PYG ≈ 19.000 € (je nach aktuellem Wechselkurs)

Grundstück 224 – Loma Grande

Grundstück: 2.5 HA
Preis: 263 Mio PYG ≈ 33.500 € (je nach aktuellem Wechselkurs)

Grundstück 223 – Loma Grande

Grundstück: 1 HA
Preis: 210 Mio. PYG ≈ 26.500 € (je nach aktuellem Wechselkurs)

Grundstück 222 – Altos

Grundstück: 4,75 HA
Preis: 735 Mio. PYG ≈ 93.000 EUR (je nach aktuellem Wechselkurs)

Grundstück 221 – Altos

Grundstück: 800 m²
Preis: 52.000 € ≈ 410 Mio. PYG (je nach aktuellem Wechselkurs)

Grundstück 220 – Altos

Grundstück: 4,5 HA
Preis: 693 Mio. PYG ≈ 88.000 EUR (je nach aktuellem Wechselkurs)

Grundstück 219 – Altos

Grundstück: 2 HA
Preis: 588 Mio. PYG ≈ 74.000 EUR (je nach aktuellem Wechselkurs)

Grundstücke 212 – San Bernardino

Grundstücke: 2 x 3 Lote je 382 m2
Preis je Lote: 210 Mio. PYG ≈ 27.200 EUR

Grundstück 213 – zwischen San Bernadino und Caacupe

Grundstück: 4,3 HA
Preis: 1.232 Mio. PYG ≈ 157.500 EUR

Grundstück – 211 Paraguari

Grundstück: 4.654 m²
Preis: 399 Mio PYG ≈ 52.000 €

Grundstück 210 – Caacupe

Grundstück: 3.540 m²
Preis: 252 Mio PYG

Grundstück 209 – Loma Grande

Grundstück: 900 m²
Preis: 210 Mio. PYG ≈ 26.500 €

Grundstück 202 – Altos

Grundstück: 1.120 m²
Preis: 315 Mio PYG ≈ 40.500 €

Grundstück 218 – Altos

Grundstück: 1'440 m²
Preis: 230 Mio PYG ≈ 28'400 €

Grundstück 217 – Loma Grande

Grundstück: 27'500 m²
Preis: 480 Mio PYG ≈ 59'300 €

Grundstück 216 – Altos

Haus: 50 m²
Grundstück: 360 m²
Preis: 90 Mio PYG ≈ 12'000 €

Grundstück 215 – Atyra-Caacupé

Grundstück: 40'000 m²
Preis: 480 Mio PYG ≈ 59'600 €

Grundstück 214 – Atyra

Grundstück: 5’142 m²
Preis: 350 Mio PYG ≈ 43'700 €

Grundstück 200 – Altos

Grundstück: 1'400 m²
Preis: 350 Mio PYG ≈ 43'700 €

Grundstück 201 – Altos

Grundstück: 4'870 m²
Preis: 420 Mio PYG ≈ 52'500 €

Grundstück 203 – Atyrá

Grundstück: 150'000 m²
Preis: 630 Mio PYG ≈ 78'300 €

Grundstück 204 – Atyra

Grundstück: 40'000 m²
Preis: 2 ha 350 Mio PYG ≈ 43'500 €
Preis: 4 ha 650 Mio PYG ≈ 80'500 €

Grundstück 205 – Caacupé

Grundstück: 38'000 m²
Preis: 150'000 USD VB

Grundstück 206 – Caacupé

Grundstück: 50.000 m²
Preis: 103.000 €

Grundstück 207 – Loma Grande

Grundstück: 50'3610 m²
Preis: 525 Mio PYG ≈ 65'200 €

Grundstück 208 – Loma Grande

Grundstück: 10.000 m²
Preis: 37.000 €